8 + 1 παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στους οποίους παρέχεται παρέχεται σίτιση, δυνατότητα ύπνου καθώς και Ιατρική φροντίδα από τον Παιδίατρο του Νομικού Προσώπου ΚΑΦΑΔΗΛ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ.

2.883.252,00€ για την κατασκευή ενός νέου Βρεφονηπιακού σταθμού στην Οδό Αριστογείτονος δυναμικότητας 50 παιδιών και έκτασης 120 τ.μ. με τεράστιους αύλειους χώρους

  • Παιδικός Σταθμός στη οδό Χίου, δυναμικότητας 40 θέσεων
  • Σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηλιούπολης έγινε συνολική ανακαίνιση και συντήρηση
  • Εφαρμόζεται Ηλεκτρονικό Σύστημα αντικειμενικής μοριοδότησης με απόλυτη διαφάνεια και με ανάρτηση στο διαδίκτυο.
  • Πλήρης απαλλαγή των τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για το 2019, δηλαδή ΔΩΡΕΑΝ σίτιση παντού