11.500.00 ευρώ + 8.000.000 ευρώ για ένα από τα μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα σε δήμο της Ελλάδας για τη θωράκιση της πόλης .

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, ξεκινάει και το δεύτερο