81 δομές και 81 διαφορετικά τμήματα κοινωνικής δράσης

 • 11 δομές για ευπαθείς ομάδες και οικογένειες με ανάγκες
 • 30 δομές στον τομέα της υγείας
 • 7 δομές ψυχική υγεία και κοινωνική μέριμνα
 • 5 δομές για την Τρίτη ηλικία
 • 7 δομές για την παιδική ηλικία
 • 9 δομές για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • 12 δομές για τη ψυχαγωγία και τη δημιουργικότητα

Σύγχρονα Κέντρα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 • 4 δομές στήριξης ομάδων
 • Κέντρο Κοινότητας
 • Βελτίωση απασχολισιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων, περιθωριοποιημένων ομάδων μέσω της ενίσχυσης βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Αρωγή στις εκκλησίες με τρόφιμα και με χρήματα τις Εκκλησίες του Δήμου μας που παράγουν σημαντικό έργο και έχουν ανάγκη μεγάλης ενίσχυσης.
 • Ενημέρωση Συνταξιούχων