• 92 υπόγειοι κάδοι αντικατέστησαν 460 υπέργειους
  • 5 απορριμματοφόρα οχήματα ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.429.259,41€
  • Νέο υπερσύγχρονο πλυντήριο οχημάτων για τον στόλος μας στην υπηρεσία καθαριότητας
  • Εφαρμόζεται πλήρες σύστημα πλυσίματος των κάδων
  • Οριοθετούνται και καθαρίζονται με βαφή όλοι οι κάδοι κάθε χρόνο.
  • Με τη μέθοδο του leasing παίρνουμε ακόμα ένα φορτηγό για περισυλλογή μπαζών, 2 νέα ΙΧ, ένα νέο απορριμματοφόρο υπόγειων κάδων και ένα σάρωθρο
  • Νέοι 1500 κάδοι στην πόλη μέσα στο 2019