5.220.000 ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου μας

Ο Δήμος μας έχει εκμηδενίσει πλήρως τα χρέη που παρέλαβε το 2011 και κυμαίνονταν στα 14.000.000 ευρώ