32 Παιδικές Χαρές, όλες στο Δήμο μας έγιναν λειτουργικές, ασφαλείς, φιλόξενες και παιδαγωγικά σύγχρονες.

Κατασκευάσαμε καινούργιες και ανασχεδιάσαμε όλες τις υπάρχουσες.