• 100 στρέμματα αλσών
  • 65 στρέμματα πλατειών,
  • 60 στρέμματα χλοοτάπητες σε πάρκα, σχολεία, γήπεδα και νησίδες,
  • 7.000 θάμνους,
  • 3.000 δέντρα

Έχει υπό την ευθύνη της και φροντίζει η υπηρεσία Πρασίνου της πόλης μας παρά το γεγονός των ελάχιστων εργαζομένων εξαιτίας του νόμου περί δημοσιονομικής σταθερότητας .