• Αυτή τη στιγμή εκτελούνται στην πόλη εργολαβίες ασφαλτοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων και αντιολισθηρών ταπήτων
  • Περιμένουμε να ξεκινήσουν 2 νέες εργολαβίες
  • αναπαλαίωση οδοστρωμάτων με την πρωτοποριακή μέθοδο της σφαιριδιοβολής
  • Αναβαθμίστηκαν όλες τις κλίμακες στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.