4,000 δέντρα φυτεύθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος μας εθελοντικής αναδάσωσης σύμφωνα με το οποίο δημιουργούμε και κουλτούρα προστασίας και αγάπης του περιβάλλοντος . 7 Δράσεις ζωής και προστασίας του βουνού και του περιβάλλοντος μας.

  • Καθαρίστηκαν όλοι οι δασικοί δρόμοι από τα φερτά υλικά κα τις κατολισθήσεις
  • Καθαρίστηκαν όλα τα φράγματα της ΕΥΔΑΠ και δημιουργήθηκε ένα ακόμη στο πυροφυλάκειο
  • Δημιουργήθηκαν κορμοδέματα για την συγκράτηση του εδάφους
  • Έγινε πλήρης μελέτη αναδάσωσης.
  • Η καμένη έκταση κηρύχθηκε αναδασωτέα
  • Διοργανώθηκε εκδήλωση παρουσίαση της «Μελέτης Αναδάσωσης της καμένης εκτασης από την πυρκαγιά στο όρος Υμηττού το 2015»
  • Διοργανώθηκε εθελοντική αναδάσωση με φύτευση 4.000 δέντρων
  • Μεγάλη αναδάσωση των καμμένων εκτάσεων (Πράσινο Ταμείο και Περιφέρεια Αττικής)