Πρώτα η Ηλιούπολη – Στάθης Ψυρρόπουλος

Πρόγραμμα ∆εκαετίας

Οι προτάσεις για το Πρόγραμμά μας που θα διαβάσετε στη συνέχεια είναι προτάσεις στις οποίες καταλήξαμε ΜΑΖΙ!

Αποτελούν προτάσεις που προέρχονται από συνεχείς διαβουλεύσεις με τους κατοίκους!

Το πρόγραμμά μας είναι πρόγραμμα δεκαετίας και η κλιμακούμενη εφαρμογή του θα δημιουργήσει την Ηλιούπολη του μέλλοντος!