Και οι 33 πλατείες αναπλάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν καμία δεν είναι χωρίς φροντίδα

Ανάπλαση των Ηλιουπολίτικων Πάρκων Ζηνοβίου,  Χαλικάκι,  Κριάρη, Ναυαρίνου, Καλαβρύτων, Τομπάζη, Κιλελέρ, Μπέλες, Βυζαντίου, Νεύτωνος, Ευρώπης, Έβερτ, Τζαβέλα

Συντήρηση και αντικατάσταση όλου του πυροσβεστικού εξοπλισμού στα πάρκα της πόλης.