332 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα απέσυρε ο Δήμος Ηλιούπολης από τους δρόμους μόνο την τελευταία 3ετία.

Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου Δημαρχείου Προϋπολογισμού : 40.646,00 ευρώ και συνεχίζουμε με την ενεργειακή αναβάθμιση.