Στην Ηλιούπολη φανταζόμαστε το μέλλον στην πράξη

Τεχνητή Νοημοσύνη : ΟΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ – ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΥΠΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οργάνωση : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Οχήματα του μέλλοντος : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ – ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 • Ειδική υπηρεσία άμεσης επίλυσης προβλημάτων πόλης – γειτονιάς ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 • Επίλυση σε 5 βήματα : 1/ παραλαβή 2/ ανάληψη απο το αρμόδιο τμήμα 3/ αξιολόγηση 4/ χρονικός άξονας 5/ επίλυση
 • Πρόσβαση θα έχει κάθε πολίτης της Ηλιούπολης
 • Θα μπορεί κάθε πολίτης να καταθέσει οποιαδήποτε πρόταση του η οποία θα αξιολογείται
 • Κάθε αίτημα – πρόταση πρόβλημα θα απαντώνται αμέσως

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ 15377

 • Διευθέτηση αιτημάτων
 • Απαντήσεις σε όλα τα αιτήματα
 • Ενημέρωση πολιτών
 • Αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας
 • Διασταύρωση επίλυσης αιτημάτων

e – ΚΕΠ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

 • Μέσω Ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εφαρμογών
 • Από  το κινητό σας , λύνετε τα προβλήματα
 • Είμαστε δίπλα σας κατανοώντας τις ανάγκες σας από τα δεδομένα