Ανάπλαση και αναδιαμόρφωση του μετώπου της πόλης από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Τα οφέλη

  • Φέρτε στο μυαλό σας την πόλη μας στον άξονα της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
  • Αλλάζει η εικόνα . Κτίρια περιποιημένα , πεζοδρόμια – δρόμοι – πράσινο – φωτισμός εικαστικές παρεμβάσεις – βιοκλιματική αισθητική.
  • Η Ηλιούπολη όπως την έχουμε ονειρευτεί .