Πραγματοποιήθηκε η αγορά 5 υπερσύγχρονων απορριμματοφόρων , 2 επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, 1 σύγχρονο φορτηγό μεταφοράς ογκοδών, 1 όχημα πλυσίματος και καθαρισμού υπόγειων κάδων, 1 αυτόνομο ρυμουλκούμενο πλυστικό όχημα υψηλής πίεσης ζεστού κρύου νερού, Πεζοδρομίων – Οδοστρωμάτων, για να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, καθώς και προμήθεια αυτοκινούμενο αναρροφητικού σαρώθρου 1 κμ.. τύπου compact.

Τέλος, με την αγορά του αναρροφητικού σαρώθρου θα αντικατασταθούν τα παλιά για τα οποία αντιμετωπίζεται πρόβλημα εύρεσης ανταλλακτικών λόγω παλαιότητας.

Έτσι η υπηρεσία καθαριότητας συνεχώς βελτιώνεται και εξοπλίζεται με νέο στόλο οχημάτων, με νέους κάδους, με υπογειοποίηση στα πολυσύχναστα μέρη και με πλήρες σύστημα καθαρισμού – πλυσίματος οχημάτων, κάδων, δρόμων και πεζοδρομίων.

Τα οφέλη:

  • Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, την έλλειψη προσωπικού, την συγκράτηση των τελών καθαριότητας στο ίδιο επίπεδο για οκτώ χρόνια, ο αγώνας για μια καθαρή Ηλιούπολη είναι συνεχής και αδιάλειπτος.
  • Θέλουμε και τα έχουμε καταφέρει η πόλη μας να λάμπει με κάθε κόστος. Ναι, προτιμάμε να «ρίχνουμε» χρήματα στην καθαριότητα της Ηλιούπολης παρά να τα σπαταλάμε. Θα βλέπετε στους δρόμους μας όχι μόνο τα πιο σύγχρονα οχήματα και εργαλεία καθαριότητας αλλά και την πόλη μας τις γειτονιές μας , τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς και όμορφους. Η καθαριότητα μίας πόλης είναι ο πολιτισμός της.