Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων και των άλλων δημοτικών κτηρίων για καλύτερο περιβάλλον εργασίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού, και για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα οφέλη:

  • Είναι μεγάλες οι ανάγκες και οι δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών συγκροτημάτων και των άλλων δημοτικών κτηρίων της πόλης μας.
  • Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, με πόρους κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα, θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και εργασίας, και θα αποφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
  • Παράλληλα είναι σημαντική η συμβολή του προγράμματος και στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.