Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για την κάλυψη σημαντικών αναγκών της πόλης σε υποδομές.

Κατασκευή κατά προτεραιότητα ενός νέου νηπιαγωγείου και δυο νέων παιδικών σταθμών.

Τα οφέλη:

  • Πήγαμε στα δικαστήρια και κερδίσαμε από τους διεκδικητές δημόσια οικόπεδα και δημόσιους χώρους και συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
  • Τώρα έχουμε χώρους για να δημιουργήσουμε σύγχρονες υποδομές – σχολεία – χώρους άθλησης -πολιτισμού.
  • Ξεκινάμε την κατασκευή ενός ακόμα νηπιαγωγείου και 2 νέων βρεφονηπιακών σταθμών.