Περιλαμβάνει όσα θα πράξουμε για το Περιβάλλον και την Κοινωνία

  1. Στη Ηλιούπολη Περιβαλλοντικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο στον προφήτη Ηλία . Οι επόμενες γενιές θα μάθουν , θα εκπαιδευτούν σε θέματα περιβάλλοντος και του Υμηττού μας
  2. Πράσινες ταράτσες – πράσινα σπίτια
  3. Δέντρα σε όλες τις γειτονιές
  4. Αναδασώσεις στο βουνό
  5. Εκπαιδευτικά οικολογικά προγράμματα για τους μαθητές
  6. Δίκτυα αλληλεγγύης πολιτών
  7. Συνεργασίες μεταξύ των πολιτών της Ηλιούπολης
  8. Κανένας πολίτης καμία οικογένεια χωρίς τα βασικά για μία ευτυχισμένη ζωή
  9. Πολιτισμός στην πράξη για προαγωγή της τέχνης και των γραμμάτων
  10. Εισαγωγή στη νέα εποχή με τεχνολογίες που σέβονται την κοινωνία και το περιβάλλον