ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 31/1/2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 17/2/2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 17/3/2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9/6/2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 31/8/2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8/9/2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 20/10/2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 24/11/2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 21/12/2022 ΜΕΡΟΣ Α

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 21/12/2022 ΜΕΡΟΣ Β

https://www.youtube.com/live/_YW_s_Ibxko?feature=share
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2/2/2021

https://www.youtube.com/live/hWY1UyIuXh0?feature=share
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11/2/2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8/5/2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 27/5/2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2/6/2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2/6/2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 17/6/2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5/7/2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 23/7/2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 30/1/2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13/2/2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 28/5/2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18/6/2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8/7/2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18/7/2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 31/8/2020

https://www.youtube.com/live/6FgNUQX7xz4?feature=share
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 29/10/2020

https://www.youtube.com/live/S_V_2oRWDRY?feature=share
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 30/11/2020

https://www.youtube.com/live/TszLZkIfpFI?feature=share
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8/12/2020

https://www.youtube.com/live/huwim1EY0sY?feature=share
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11/12/2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1/9/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 26/9/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 29/10/2019 1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 29/10/2019 2

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 31/10/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 31/10/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 31/10/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 28/11/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12/12/2019 1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12/12/2019 2