Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

2023-06-24T14:49:52+03:00

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου https://youtu.be/IRhWe3LYwy8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 31/1/2022 https://www.youtube.com/live/rrfOZBQ_V-M?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 17/2/2022 https://www.youtube.com/live/3rMgVuy6Ae0?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 17/3/2022 https://www.youtube.com/live/NJ0Fazxeu7Q?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9/6/2022 https://www.youtube.com/live/-5wBNRKznY4?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 31/8/2022 https://www.youtube.com/live/QzPeoVsHY1U?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8/9/2022 https://www.youtube.com/live/KVJhTtloD1A?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 20/10/2022 https://www.youtube.com/live/ubSzfQgrLxo?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 24/11/2022 https://youtu.be/0JnxKpm6HJw ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 21/12/2022 ΜΕΡΟΣ Α https://youtu.be/87CGrlat390 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 21/12/2022 ΜΕΡΟΣ Β https://www.youtube.com/live/_YW_s_Ibxko?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2/2/2021 https://www.youtube.com/live/hWY1UyIuXh0?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11/2/2021 https://www.youtube.com/live/_oIAY9qP3zs?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8/5/2021 https://www.youtube.com/live/xwc85lHfS7c?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 27/5/2021 https://youtu.be/UeeQ1KIvbG8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2/6/2021 https://www.youtube.com/live/iBJ35HkqCys?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2/6/2021 https://www.youtube.com/live/X59PxSoBxMY?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 17/6/2021 https://www.youtube.com/live/aXEhQwK5NPQ?feature=share ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5/7/2021 [...]